ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια της ιστοσελίδας, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και από διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού, ξένες δικαιοδοσίες και διεθνείς συμβάσεις.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΕΙ" για την ενημέρωσή σας και την προσωπική σας χρήση και μόνο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να προβληθεί δημοσίως, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, να παραχωρηθεί άδεια χρήσης ή να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει ορθά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν ρητά παραχωρηθεί στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.