PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Tato webová stránka/aplikace je provozována týmem clothmoren. Na celé webové stránce/aplikaci se výrazy "my", "nás" a "naše" odkazují na tým clothmoren. clothmoren nabízí tuto webovou stránku/aplikaci včetně veškerých informací, nástrojů a služeb dostupných na této stránce vám, uživatelům, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené termíny, podmínky, zásady a upozornění.

Při návštěvě našeho webu a/nebo nákupu od nás se zapojujete do naší "Služby" a souhlasíte s vázaností následujícími podmínkami a ustanoveními ("PODMÍNKY A USTANOVENÍ", "Podmínky"), včetně těch dalších podmínek, ustanovení a zásad, na které se zde odkazuje nebo je dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto PODMÍNKY A USTANOVENÍ se vztahují na všechny uživatele stránky, včetně, ale neomezeně, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem nebo používáním naší webové stránky/aplikace si prosím pečlivě přečtěte tyto PODMÍNKY A USTANOVENÍ. Přístupem nebo používáním jakékoliv části stránky souhlasíte s těmito PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami a ustanoveními této smlouvy, nemůžete přistoupit k webové stránce/aplikaci ani využívat žádné služby. Pokud jsou tyto PODMÍNKY A USTANOVENÍ považovány za nabídku, souhlas je výslovně omezen na tyto PODMÍNKY A USTANOVENÍ.

Jakékoliv nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu, podléhají také PODMÍNKÁM A USTANOVENÍM. Můžete si kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi PODMÍNEK A USTANOVENÍ na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoliv část těchto PODMÍNEK A USTANOVENÍ zveřejněním aktualizací a/nebo změn na naší webové stránce/aplikaci. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku pro změny. Pokračující používání nebo přístup k webové stránce/aplikaci po zveřejnění jakýchkoli změn představuje souhlas s těmito změnami.

ČÁST 1 - PODMÍNKY PRO ONLINE OBCHOD 

Přijetím těchto PODMÍNEK A USTANOVENÍ nesmíte používat naše produkty pro jakýkoliv nelegální nebo neautorizovaný účel a při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale neomezeně, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry nebo jakýkoli kód s destruktivním charakterem.

Porušení kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek povede k okamžitému ukončení poskytovaných služeb.

ČÁST 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytování služeb komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoliv.

Rozumíte, že váš obsah (s výjimkou informací o platební kartě) může být přenesen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny pro přizpůsobení technickým požadavkům připojujících sítí nebo zařízení. Informace o platební kartě jsou vždy při přenosu přes sítě šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo zneužívat jakoukoliv část Služby, použití Služby nebo přístup k Službě nebo jakýkoliv kontakt na webové stránce/aplikaci, prostřednictvím které je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu od nás.

Názvy oddílů použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto Podmínky. 

ČÁST 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A ČASOVÁ AKTUALITA INFORMACÍ

Neodpovídáme za případ, kdy jsou na této stránce dostupné informace nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Materiál na této stránce je poskytován pouze pro všeobecné informace a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakýkoliv závislost na materiálu na této stránce je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit obsah této stránky, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo zrušit službu (nebo její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud je relevantní)

Některé produkty nebo služby mohou být výhradně dostupné online prostřednictvím našeho webu/aplikace. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají naší politice vrácení, která stanovuje podmínky pro oprávněné vrácení nebo výměnu.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zobrazili barvy a obrázky našich produktů co nejpřesněji na stránkách obchodu. Nicméně nemůžeme garantovat přesnost zobrazení barev na vašem počítačovém monitoru. 

Vyhrazujeme si právo omezit prodej našich produktů nebo služeb určitým osobám, geografickým oblastem nebo jurisdikcím. Toto právo můžeme uplatnit na případové základě. Rovněž si vyhrazujeme právo omezit množství nabízených produktů nebo služeb. Jakákoli popis produktu nebo cenová nabídka produktu může být kdykoli bez upozornění změněna výhradně podle našeho uvážení. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána. 

Nedáváme žádnou záruku, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které si od nás zakoupíte, bude odpovídat vašim očekáváním. Snažíme se poskytovat přesnou a bezchybnou službu, ale nedokážeme zaručit opravu všech chyb.

ČÁST 6 - SPRÁVNOST ÚDAJŮ O FAKTUROVÁNÍ A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás provedete. Můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku podle našeho uvážení. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky provedené stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a/nebo objednávky s použitím stejné fakturační a/nebo dodací adresy. V případě změny nebo zrušení objednávky se můžeme pokusit vás informovat prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla uvedeného při provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho jediného uvážení vypadají jako objednávky od prodejců, přeprodejců nebo distributorů.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu za všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s promptní aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně e-mailové adresy a čísel platebních karet a data jejich expirace, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Pro více podrobností si prosím přečtěte naši politiku vrácení.

ČÁST 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádný dohled ani kontrolu a nemáme do nich žádný vstup.

Připouštíte a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "jak jsou" a "jak jsou dostupné" bez jakýchkoli záruk, závazků nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neodpovídáme za žádnou odpovědnost vzniklou v souvislosti s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoliv používání volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím stránek je plně na vašem vlastním riziku a rozhodnutí a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany a že s nimi souhlasíte.

V budoucnu můžeme také nabídnout nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webu/aplikace (včetně uvedení nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto OBCHODNÍM PODMÍNKÁM.

ČÁST 8 - ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy na stránky třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky, které nejsou s námi propojeny. Nejsme odpovědni za prověřování obsahu nebo přesnosti těchto stránek a nezaručujeme a nebudeme nést žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neodpovídáme za žádnou škodu nebo ztrátu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoliv transakce si pečlivě přečtěte politiky a postupy třetí strany a ujistěte se, že je dobře rozumíte. Reklamace, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány přímo na tuto třetí stranu.

ČÁST 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY 

Pokud nám na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo nám bez naší žádosti pošlete kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (dále jen "komentáře"), souhlasíte s tím, že nám dáváte právo kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak využívat ve kterémkoli médiu jakékoliv komentáře, které nám pošlete. Nemáme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) poskytovat kompenzaci za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho samostatného uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, hrozivý, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nepřijatelný nebo který porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jiný nezákonný, urážlivý nebo sprostý materiál, ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl nějakým způsobem ovlivnit provoz služby nebo související webové stránky/aplikace. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný, ani nás nebo třetí strany klamat ohledně původu jakýchkoli komentářů. Za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost, nesete plnou odpovědnost. Nezodpovídáme za žádné komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČÁST 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše poskytnutí osobních údajů prostřednictvím obchodu podléhá naší Zásadě ochrany osobních údajů.

ČÁST 11 - CHYBY, NESROVNALOSTI A VYNECHÁNÍ

Občas se může stát, že na našem webu nebo ve službě jsou informace obsahující tiskové chyby, nepřesnosti nebo vynechání, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo vynechání, změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud je jakákoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci nepřesná, bez předchozího upozornění (včetně po podání vaší objednávky).

Nemáme povinnost aktualizovat, upravovat nebo vysvětlovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci, včetně informací o cenách, s výjimkou případů stanovených zákonem. Žádné stanovené datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci by nemělo být bráno jako indikace toho, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci byly změněny nebo aktualizovány.

ČÁST 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ 

Kromě dalších zákazů stanovených v PODMÍNKÁCH A USTANOVENÍCH je zakázáno používat stránku nebo její obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) aby jste žádali ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) aby jste porušovali jakékoliv mezinárodní nebo české předpisy, pravidla, zákony nebo místní předpisy; (d) aby jste porušovali naše duševní vlastnictví nebo duševní vlastnictví ostatních; (e) aby jste obtěžovali, zneužívali, uráželi, poškozovali, hanili, pomlouvali, znevážili, zastrašovali nebo diskriminovali na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnické příslušnosti, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; (f) aby jste poskytli falešné nebo zavádějící informace; (g) aby jste nahrávali nebo přenášeli viry nebo jakýkoliv jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkcionalitu nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiné webové stránky nebo internet; (h) aby jste sbírali nebo sledovali osobní informace ostatních; (i) aby jste spamovali, phishingovali, podvodně získávali informace, roboticky procházeli weby nebo získávali informace; (j) pro jakýkoliv obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) aby jste rušili nebo obcházeli bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit váš používání služby nebo jakékoliv související webové stránky/aplikace za porušení kteréhokoli ze zakázaných použití.

ČÁST 13 - OMEZENÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neposkytujeme žádnou záruku, záruku nebo záruku, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nedáváme záruku, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že můžeme od času k času odstranit službu na neurčitou dobu nebo službu kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání služby je na vlastní nebezpečí nebo neschopností používat službu. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovného prohlášení od nás) poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakékoli záruky, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, buď výslovné nebo implicitní, včetně všech implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, kvality prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, vlastnictví a neohrožení práv duševního vlastnictví.

V žádném případě nebudeme, naši ředitelé, zaměstnanci, přidružené osoby, agenti, zhotovitelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo licencianti nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztráty, nárok nebo jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ztráty zisku, ztráty příjmů, úspory, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů zakoupených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale neomezujíc se na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak dostupného prostřednictvím služby, i když bylo upozorněno na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena maximálním rozsahem povoleným zákonem.

ČÁST 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, důstojníky, ředitele, agenty, zhotoviteli, licencianty, poskytovateli služeb, subdodavateli, dodavateli, stážisty a zaměstnance budete odškodňovat a chránit před jakýmkoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených nákladů na právní zástupce, které vzniknou nebo souvisejí s vaším porušením těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK nebo dokumentů, na které odkazují, nebo s vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ČÁST 15 - ROZLUČITELNOST 

Pokud se zjistí, že jakékoliv ustanovení těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, takové ustanovení bude přesto vymahatelné v nejvyšší možné míře povolené platnými zákony, a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

ČÁST 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení budou přežívat ukončení této dohody za všech okolností.

Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou účinné, pokud nejsou ukončeny buď vámi nebo námi. Můžete ukončit tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY kdykoli tím, že nám oznámíte, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud z našeho jednostranného posouzení selžete nebo máme podezření, že jste selhali při dodržování jakéhokoli ustanovení těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK, můžeme tuto dohodu kdykoli ukončit bez upozornění a jste stále povinní uhradit všechny částky splatné až do data ukončení; a/nebo v souladu s tím vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ČÁST 17 - CELÁ DOHODA

Nesplnění naší strany výkonu nebo vynucování jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK neznamená zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY a veškeré politiky nebo provozní pravidla, která jsme zveřejnili na této stránce nebo ve vztahu k Službě, představují celou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale neomezujíc se na, jakékoliv předchozí verze OBCHODNÍCH PODMÍNEK).

Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK se nebudou vykládat proti straně, která je sestavila.

ČÁST 18 - PLATNÉ PRÁVO

Tyto PODMÍNKY A UPOZORNĚNÍ a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy České Republiky.

ČÁST 19 - ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Nejnovější verzi OBCHODNÍCH PODMÍNEK můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce.

Vyhrazujeme si právo, podle vlastního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a změn na našem webu/aplikaci. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naši webovou stránku/aplikaci na změny. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce/aplikaci nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn v těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH představuje přijetí těchto změn.